Utrymme för välbefinnande

När medlen inte är fastlåsta i byggnader går det att fokusera på det viktigaste: produktionen av välbefinnande.

Klart inom 100 dagar,
varar i 100 år.

Att bygga ett dynamiskt hälso- och socialcenter av en stålcell tar 100 dagar, 
och byggnaden håller i 100 år.

Dynamiska byggnader för specifika behov.

Vi bygger dynamiska byggnader som passar våra kunders behov exakt, utan överflödiga utrymmen.

Fokusera på verksamheten
inte på ägandet.

Resurserna i ett välfärdsland bör läggas på att tillhandahålla vård och omsorg och inte på att äga eller renovera byggnader.

Vi skapar utrymme för välbefinnande!

Parmaco Health designar och bygger dynamiska lokaler för vård- och omsorgsverksamhet som är perfekt anpassade efter kundens behov. När behoven förändras kan byggnaderna också förändras och anpassas, och på så sätt uppstår inget överskottsutrymme.

Dynamiska byggnader kan modifieras utifrån behoven de kommande åren. Vi kan snabbt skala ned, upp eller till och med flytta våra byggnader någon annanstans. 

Stil, funktion och säkerhet för precisa behov!

Vi är en modulbyggare i tredje generationen. När det kommer till stil, funktionalitet och säkerhet är våra anpassningsbara och mobila byggnader ett bättre alternativ än traditionella byggnader. 

Vi bygger dynamiska, högkvalitativa och energieffektiva byggnader av FIXCEL® stålceller som är byggda för att hålla i minst 100 år. FIXCEL-tekniken kan användas för byggnader med upp till åtta våningar. 

Vi bygger välbefinnande tillsammans.

Vi bär riskerna med byggnaderna åt kunden, utan några överraskande kostnader. Med oss slipper kunden tomma lokaler och de risker som är förknippade med byggnader.

Det är exempelvis möjligt att hyra en vårdcentral i fem år och bara betala för det utrymme som används, så att kunden kan fokusera på det väsentliga: att skapa välbefinnande.