Parmaco Health Byggnader

Vi bygger dynamiska och energieffektiva lokaler för vård- och omsorgsverksamhet som varar i generationer.

Vi tar hänsyn till kundens behov och önskemål från byggnadens utformning till uppförandet.

Vi bygger dynamiska, miljövänliga byggnader med ren inomhusluft för att möta förändrade
eller nuvarande behov.

Vi är modulbyggare i tredje generationen. Vi fokuserar på att bygga vård- och omsorgsbyggnader, skolor och förskolor.

Vi utformar alltid våra byggnader efter brukarnas behov. Det är viktigt för oss att hitta de bästa möjliga lösningarna för kundens behov.

Högkvalitativa anläggningar för tillfällig och permanent användning

Vi erbjuder en unik bygghastighet och kostnadseffektivitet. Alla våra byggnader kan snabbt minskas eller byggas ut, och det är även möjligt att återanvända dem på andra platser. 

Klart på 100 dagar, håller i 100 år

Alla våra byggnader är designade och byggda på ett professionellt sätt, utan att kompromissa med kvaliteten.
Vi uppför högkvalitativa och energieffektiva byggnader för vård och omsorg, daghem och skolor, byggda för att hålla i över 100 år. Tack vare vår snabba byggteknik är det möjligt att uppföra en ny permanent byggnad och därmed undvika tillfälliga lokaler.

Hållbara byggnader

Parmaco Healths byggnader uppfyller ESG-kriterierna. Energieffektiva, hälsosamma, säkra och funktionella lokaler för vård och omsorg, daghems- och skolbyggnader.

Tack vare deras anpassningsförmåga och portabilitet utgör de en yteffektiv lösning som förbättrar energieffektiviteten avsevärt – 80 % av koldioxidutsläppen kommer trots allt från uppvärmning av outnyttjade utrymmen!

Återvinningsbar FIXCEL stålcell

Vår bygglösning är baserad på stålcellen FIXCEL®, en finsk innovation. Stål är ett hållbart, rent och brandbeständigt byggmaterial. Stålmodulerna är mögelbeständiga, kemikaliefria och ger god ljudisolering. Modulerna är återvinningsbara och har en livslängd på minst 100 år.