FIXCEL stålcell

Våra bygglösningar är baserade på stålcellen FIXCEL®, en finsk innovation och strukturell lösning utvecklad särskilt för industriellt byggande.

FRI FRÅN MÖGEL OCH KEMIKALIER

FIXCEL®️-cellen innehåller inga organiska komponenter, kemikalier eller flamskyddsmedel.

BRANDSKYDDSMEDEL

FIXCEL®️-modulens
brandsäkra funktioner har testats ​i enlighet med EN-standarder. ​Ramkonstruktion i brandklass ​P1 och även EI120-lösningar.

ENERGIEFFEKTIV OCH 
ÅTERVINNINGSBAR

Den kompakta strukturen ​möjliggör lägre 
krav på värmeenergi.

FIXCEL stålcell

Våra bygglösningar ​är baserade på FIXCEL®️​stålcell, som ären finsk innovation utvecklad särskilt för industriellt byggande.

Modulerna med stålcellsram ​kan flyttas och är återvinningsbara. Deras ​livslängd är minst 100 år. ​

Styv stålcellsstruktur

Cellens styva struktur möjliggör fabrikstillverkning av stora rumselement och modulerna kan överföras till byggplatsen utan risk för strukturell deformation. Den unika bärförmågan hos FIXCEL-ramkonstruktionen gör det möjligt att konstruera  upp till åtta våningar utan separata pelar- eller balkkonstruktioner.