Hållbarhet

Hållbarhet och den cirkulära ekonomin återspeglas i vår strategi och vårt arbete varje dg.

Alla våra byggnader är designade och byggda med professionalism, utan att kompromissa med kvaliteten.

Vi bygger dynamiska och energieffektiva
byggnader.

Vi bidrar till att minska miljöpåverkan 
genom att minimera utsläppen.

Vi investerar i vår personals arbetssäkerhet 
och välbefinnande.

Vi arbetar ständigt för att göra vår produktion mer hållbar. I det dagliga arbetet satsar vi på regelbunden produktutveckling och mer hållbara materialval.

Alla våra byggnader är designade och byggda med professionalism, utan att kompromissa med kvaliteten.
Vi bygger högkvalitativa och energieffektiva byggnader för vård- och omsorgsverksamhet, sjukhus, daghem och skolor, byggda för att hålla i över 100 år.

Tack vare vår snabba byggteknik kan vi uppföra nya permanenta byggnader och eliminera behovet av tillfälliga lokaler.

Betydelsen av den cirkulära ekonomin

Vi bygger ekologiskt hållbart. De viktigaste fördelarna med våra FIXCEL® stålcellsmoduler är den låga vikten, styrkan och isoleringen hos rammaterialet. Tack vare den isolerade strukturen kräver byggnaderna mindre energi än normalt för uppvärmning. Vi investerar i återvinningsbara, noggrant utvalda och högkvalitativa byggmaterial.

Våra byggnader kan återanvändas tack var den flexibla och flyttbara karaktären. Vid behov kan vi modifiera byggnaderna för att möta kundens behov, antingen genom att lägga till eller ta bort moduler.

En allt mer koldioxidneutral framtid

Vi arbetar konsekvent för att minska våra koldioxidutsläpp. Sedan 2020 har vi, i samarbete med L&T, helt eliminerat CO 2 -belastningen i vår avfallshantering. Våra industriella produktions- och konstruktionstekniker är optimerade för att minimera materialspill.

Under våra byggnaders livslängd minskar vi koldioxidavtrycket inte bara genom energieffektivitet, utan även genom användning av anpassningsbara och hållbara byggmaterial. I slutet av livslängden minskar vi klimatbelastningen genom att återanvända och återvinna material och byggkomponenter.

En hållbar arbetsgemenskap

Vår personal är vår värdefullaste tillgång, och därför investerar vi i arbetssäkerhet och välbefinnande, samt utvecklar våra arbetssätt. Vi är övertygade om att kundernas mål bäst uppnås genom att arbeta tillsammans, med respekt för individen.

Vi samarbetar med våra partner och intressenter för ett mer hållbart byggande. Vi samarbetar för att göra mer hållbara materialval genom att investera i återvinningsbara, noggrant utvalda och högkvalitativa byggmaterial.