Hållbara byggnader

Byggnader som uppfyller behoven för växande, inlärning och livskvalitet.

Vi designar varje byggnad för att passa ändamålet – ett daghem, en skola eller kanske ett äldreboende.

Vi ser till att kunden alltid har rätt mängd utrymme till sitt förfogande och inte betalar för tomma utrymmen som inte används. 

När ett behov inte längre föreligger kan vi ge den ett nytt användningsområde eller också kan dess element användas i en ny byggnad.

Rätt byggnader, för specifika behov

Utformningen av lokalerna utgår alltid från brukarnas och kundens behov. Vi bygger för just det aktuella ändamålet – ett daghem, en skola eller till och med ett äldreboende. När ett behov inte längre föreligger kan vi ge byggnaden ett nytt användningsområde eller också kan elementen användas i en ny byggnad.

En ekonomisk lösning

Med våra uthyrda byggnader finns det alltid lagom mycket utrymme och kunden betalar inte för tomma ytor som inte används. Våra uthyrda byggnader kräver inga stora investeringar, installationskostnader eller underhållskostnader. Som kund hos oss blir alla kostnader för våra lokaler under hela hyresperioden kända i förväg, utan obehagliga eller dyra överraskningar.