Referenser

Vi bygger dynamiska, miljövänliga byggnader med ren inomhusluft.

Läs mer om våra byggnader.

BARNPSYKIATRISK AVDELNING VID HUS byggdes av 41 prefabricerade rumselement. Byggnaden uppfördes under fem månader 2018.

BEROENDEPSYKIATRIAVDELNING VID HUS ligger på det skyddade Kivelä sjukhusområde. Byggnadselementen uppfyller kriterierna för U-värden för en permanent byggnad.

Det 3 000 kvadratmeter stora BARNSJUKHUSET SEINÄJOKI byggdes på sex månader. Byggmaterialen förväntades uppfylla minst kraven för emissionsklass M1.

SOPHIE MANNERHEIMSKOLAN har tillgängliga lokaler i tre våningsplan. Byggnaden har bland annat ett 300 kvadratmeter stort gym och förstärkt ljudisolering. 

Vill du veta mer?