Avdelningen för beroendepsykiatri vid HUS

Byggnaden ligger på det skyddade Kivelä-sjukhusområdet. Byggnadselementen uppfyller kriterierna för U-värden för en permanent byggnad.

Pohjoinen Hesperiankatu 25 | 00260 Helsingfors

> Yta: 829 kvadratmeter, tillgängliga utrymmen i tre våningar
> Leveranstid: fyra månader (mars–juni 2018)

Beroendepsykiatrins lokaler vid Helsingfors universitetssjukhus HUS färdigställdes i juni 2018 på det skyddade Kivelä-sjukhusområdet. Storleken på tvåvåningsbyggnaden är 829 kvadratmeter.

Viktiga aspekter av projektet var byggnadens placering i närheten av den psykiatriska avdelningen samt lokalernas ändamålsenlighet och säkerhet. Lokalerna rymmer en beroendepsykiatrisk mottagning för vilken vi har byggt 19 mottagningsrum, fyra grupprum, ett undersökningsrum, ett apotek samt rum för besökare och personal.

Kunden ville att byggnaden skulle vara flyttbar, men byggnadsdelarna måste uppfylla de kriterier som har ställts upp för U-värdena för en permanent byggnad.

På Kivelä sjukhusområde finns ett antal kulturhistoriskt värdefulla och skyddade byggnader som ställer krav på utseendet hos nya byggnader. Fasaden på missbrukspsykiatriavdelningen byggdes och målades i enlighet med kundens krav.