Barnpsykiatrisk slutenvårdsavdelning vid HUS

De viktigaste inslagen i projektet var flexibiliteten hos anläggningslösningen, en effektiv försörjningskedja samt anläggningens hälsa och säkerhet.

Pohjoinen Hesperiankatu 25 | 00260 Helsingfors

> Yta: 2 589 kvadratmeter, tillgängliga ytor i tre plan
> Leveranstid: 5 månader (aug‒dec 2018)

Den barnpsykiatriska slutenvårdsavdelningen vid Helsingfors universitetssjukhus (HUS) färdigställdes på Kivelä sjukhusområde i december 2018. De viktigaste delarna i projektet var flexibiliteten hos anläggningslösningen, en effektiv försörjningskedja samt anläggningens hälsa och säkerhet. Anläggningarna öppnade i början av 2019.

I byggnaden finns barnpsykiatrins akuta slutenvårdsavdelning, dagavdelningen och vårdavdelningen. Barn under 13 år vårdas på avdelningarna och en del av platserna är avsedda för vård dygnet runt. Barnpatienters särskilda behov och avdelningens funktionalitet säkerställdes hos alla konstruktions- och utrustningslösningar. Särskilda önskemål från kunden var särskilt effektiv ljudisolering och dimbar belysning.

Den färdiga avdelningen utgörs av en trevåningsbyggnad med mittgång. På första våningen finns lokaler för akutmottagningen, på andra våningen finns lokaler för dag- och slutenvårdsavdelningen och på tredje våningen finns gemensamma utrymmen samt olika extrarum.

På Kivelä sjukhusområde finns ett antal kulturhistoriskt värdefulla och skyddade byggnader som ställer krav på utseendet hos nya byggnader. Fasaden på barnpsykiatrin konstruerades och målades i enlighet med kundens krav.