Seinäjoki barnsjukhus

En 3 000 kvadratmeter stor anläggning färdigställd på sex månader. Byggmaterialen förväntades uppfylla minst kraven i emissionsklass M1.

Hanneksenrinne 7 | 60220 Seinäjoki

> Yta: 3 000 m2 , tillgängliga utrymmen i tre våningar
> Leveranstid: 6 månader (april–september 2019)

Seinäjoki barnsjukhus stod färdigt i september 2019. Barnavdelningen, akutmottagningen, polikliniken och dagsjukhuset flyttade sin verksamhet till trevåningshuset. Vid tidpunkten för överlåtelsen var byggnaden den största flyttbara sjukhusbyggnaden i Finland.

Lokalerna utformades med särskild hänsyn till vårdens krav, såsom tillgänglighet, ventilation och ljudförhållanden. Byggmaterialen valdes för att vara av hög kvalitet, lätta att rengöra och tåliga mot slitage. Byggmaterialen förväntades också uppfylla kraven i minst emissionsklass M1.

BRUKARNAS BEHOV FRÄMST

Seinäjoki barnsjukhus behandlar upp till 20 000 barn och ungdomar varje år och anläggningarna används dygnet runt. För att göra besöket på sjukhuset så smidigt och trevligt som möjligt ägnades särskild uppmärksamhet åt patienternas och deras familjers behov.

Sjukhuspatienter behöver ofta en mängd olika mobilitetshjälpmedel, så för göra det enkelt att ta sig runt utformades interiören för att vara tillgänglig och tillräckligt stor. Barn har alltid sällskap, ibland av hela familjen, vilket togs i beaktande vid utformningen av rumsstorlekarna.

Besöken tar ofta lång tid, då patienterna träffar flera medlemmar i vårdpersonalen under samma besök. Av denna anledning tillhandahölls en stor lekyta för barnpatienter, samt en lugn och bekväm väntyta för äldre barn. Det fanns faciliteter för att göra kaffe och värma mat för de personer som följer med patienterna.

 SJUKHUS MED REN INOMHUSLUFT

Att genomför ett byggprojekt på ett sjukhusområde där det bedrivs verksamhet var utmanande och krävde noggrann planering för att undvika onödiga störningar. Det tog sex månader att bygga det 3 000 kvadratmeter stora sjukhuset i tre våningar. Barnsjukhusets akutmottagning anslöts till det befintliga sjukhusets C-avdelning och passager byggdes mellan bottenvåningen och andra våningen.

Barnsjukhuset beräknas bedriva verksamhet i de nya lokalerna i minst fem år. De gamla lokalerna hade drabbats av stora problem med inomhusluften och även aktinomyceter hade påträffats i proverna. Byggnaden fungerar som hälsosamma och funktionella lokaler åt sjukhuspersonal och patienter, med en ren inomhusluft.