Sophie Mannerheims skola för barn med särskilda behov

Byggnaden är en tillgänglig anläggning i tre våningsplan. Skolan har bland annat ett 300 kvadratmeter stort gym och förbättrad ljudisolering.

Sibeliusgatan 16 | 00260 Helsingfors

> Yta: 3 454 m2 , tillgängliga utrymmen i tre våningar
> Leveranstid: 5 månader (jan–maj 2019)

Sophie Mannerheims skola för barn med särskilda behov färdigställdes inom det skyddade sjukhusområdet Kivelä i maj 2019. Specialskolan, som bedriver undervisning på många platser, hade gamla lokaler som befanns vara olämpliga för undervisningsändamål. Skolan behövde nya lokaler som skulle ligga på säkert avstånd från Mejlans sjukhusområde.

Vår byggnadsteknik, baserad på Fixcels patenterade stålceller, ger möjlighet att modifiera byggnaden efter behov genom att lägga till eller ta bort moduler. Byggnaden med stålstomme har också mycket ren inomhusluft, eftersom stålet inte utgör en miljö som gynnar mögel eller mikrobiom.

SKRÄDDARSYDD BYGGNAD FÖR SPECIALSKOLA

Sophie Mannerheims specialskola tillhandahåller utbildning åt barn med olika inlärningssvårigheter, inklusive sådana som är psykologiska eller neurologiska. Barnens särskilda behov beaktades vid utformningen av skolbyggnaden och brukarna deltog i designprocessen genom regelbundna brukarmöten.

Specialskolans krav beaktades i byggnadslösningarna genom exempelvis bättre ljudisolering och -dämpning än vanligt, samt rymliga lokaler som möjliggör enkel förflyttning.

En hälsosam och ren inomhusluft säkerställdes tack vare stålcellsstrukturen och Fixcels standardiserade bygg- och inredningsmaterial. Alla material har testats individuellt och gemensamt för att fastställa möjliga effekter på inomhusluften.

Skolbyggnaden har tre entréer och innehåller allmänna och ämnesspecifika klassrum, exempelvis för slöjd, hemkunskap, musik samt fysik- och kemilaboratorier. Dessutom har byggnaden en matsal, ett bibliotek och ett 300 kvadratmeter stort gym.

”SKA VI VERKLIGEN VARA HÄR?”

Sophie Mannerheims skola för barn med särskilda behov har bedrivit verksamhet i de nya lokalerna i fyra år och brukarnas upplevelse av byggnaden har varit positiv.

”Våra främsta önskemål var ren inomhusluft och faciliteter som är lämpliga för barn med särskilda behov. Vi hade varken gym, balsal eller innergård tidigare, så det var viktigt för oss också. Barnens särskilda behov vägdes också in. Den nya skolan är mycket rymlig och lokalerna är fullt ut anpassningsbara efter våra föränderliga behov”, säger skolans rektor, Marja-Liisa Autio.

Eleverna har varit positiva till den nya skolbyggnaden.

”När våra barn först kom in i byggnaden undrade de om den verkligen var avsedd för dem. Det var väldigt rörande, eftersom de redan var vana vid alla möjliga lokaler. De märkte också direkt att luften var väldigt frisk här”, säger Autio och ler.

”Byggnaden blev klar väldigt snabbt. Den första traktorn var på plats i mars 2019 och den 13 maj kunde vi flytta in. Den gamla byggnaden behövde rivas först, så det hade gått att färdigställa allt ännu snabbare. Byggnaden har varit utmärkt för våra behov, fönstren är enorma med bra ljudisolering och det är väldigt ljust överallt”, sammanfattar Autio.